T'aano'ob

হোম > T'aano'ob > Contenido
Sáabukan iik' (air SAC) leti' jump'éel ch'íich'o' ti' jump'éel meyaj u puksi'ik'al
May 28, 2016

Sáabukan iik' (air SAC) leti' juntúul t.u.m meyaj u puksi'ik'al le aves. Ch'a'ik u yiik' juntúul u aves le jach especializado yéetel yaan juntúul t.u.m jach avanzadas jiit'iko'ob iik' yéetel conectado le yúul, le óolal ti' le pulmones. SACO iik' táan compuesto tumen células epitelio escamoso u simple capa, yaan juntúul chan cantidad u wa'ak'al conectivo yéetel vasos sanguíneos, u si'ipil función intercambio gas. Le aves ku ti'ob 9 jiit'iko'ob iik', ti' ka' u comunicó yéetel juntúul globo bronquial (saco iik' abdominal) yéetel caudal torácico saco iik'ob, bronquial interrelacionadas utia'al u saco iik' abdominal yéetel anterior (saco máak u iik', cerraduras, jiit'iko'ob iik' yéetel jiit'iko'ob iik' frontales); Beyxan ti' kaambalilo'ob bloqueo airbag utia'al jump'éel tin juunal, le pares izquierda ti' derecha. Airbag ichil órganos ichil le kúuchilo, u músculos u tseem yaan u k'ab ku Jaay ti' le cavidad le baako' nojoch.

Chan xanab u: Distribución iik'

Uláak': Ma'
Qingdao Shenxing sáabukan iik. fabricanteNu'ukul t'aan: +86-18663978771